Näkökulma

Järvenpään taiteilijatalo saamassa ensimmäisenä RTS 5 tähteä ☆☆☆☆☆

Arkkitehtipalvelu Oy:n suunnittelema Järvenpään Myllytie 14 on ensimmäinen kiinteistö, jolla on mahdollisuus saavuttaa täydet viisi tähteä Rakennustiedon ympäristöluokituksessa. Erityiseksi tavoitteen tekee se, että kyseessä on vieläpä Ara-kohde. Asunnoista 20 on varattu ammattitaiteilijoille.

On yleisesti tiedossa, että ympäristöystävällisen rakennuksen rakentaminen voi vaatia merkittäviä muutoksia perinteisiin toteutustapoihin. Y-Säätiön Järvenpään kohde toimii loistavana esimerkkinä siitä, että ympäristöystävällisen kerrostalon rakentaminen on mahdollista myös Aran hintaraameissa. Tämä osoittaa, että ympäristövastuullisuus ja taloudellinen kestävyys voivat kulkea käsi kädessä, kun suunnittelu- ja toteutusvaiheessa tehdään oikeita valintoja ja sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin.

Rakennustiedon kehittämällä RTS-ympäristöluokituksella johdetaan ja arvioidaan rakennusten ympäristövaikutuksia Suomessa. Ympäristöluokituksen kriteeristö kattaa mm. energiatehokkuuden, materiaalien kestävyyden, kosteudenhallinnan, sisäilman laadun ja vedenkulutuksen. Viiden tähden luokitus edellyttää suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa suunniteltujen energiatehokkuuden ja sisäilmaston laatutavoitteiden todentamista ulkopuolisen auditoijan toimesta yhden tai kahden vuoden kuluttua rakennuksen käyttöönotosta. Lopullisen luokituksen Järvenpään Myllytie 14 tulee saamaan vuonna 2025.

Rakennuskohteen kokonaistoteutuksesta on vastannut COfLOW Oy, joka on tuotannon toteutuksessa edelläkävijä virtaavan betonirakentamisen alalla. Tehokkaan rakentamisprosessin mahdollistaa COfLOW:n kehittämä ASSI© -asuntoallianssimalli, joka yhdessä virtaavan betonirakentamisen kanssa lyhentää rakennusprosessin läpimenoaikaa. Rakennukseen tulee maalämpö ja katolle sijoitetaan aurinkopaneeleja.
Järvenpään kohteessa alitettiin A-energialuokan raja selkeästi ja rakennuksen E-luku on 66 eli 12 % alle vaatimuksen. Lisäksi kohteen mitatut CO2 päästöt elinkaaren ajalta ovat 17 % pienemmät kuin perinteisen kerrostalon. Rakennuksen käytön aikana seurataan kulutustietoja ja varmistetaan tekniikan toimivuus, sekä tehdään asukkaille sisäilma- ja käyttäjätyytyväisyyskysely. Meillä on vahva usko, että kohde saa täydet viisi tähteä seurantajakson jälkeen”, toteaa perustajaosakas Jan Lund COfLOW Oy:sta.