Tämä ei ole huippu-urheilijoiden Olympiakylä, tämä on kaikkien Sporttikortteli. Sporttikorttelissa liikkuminen on läsnä ja aktiivinen elämäntapa ja hyvä olo löytyy nurkan takaa. Suunnitelma sai kiitosta ideamyönteisyydestään, positiivisista avauksistaan ja hyvin esitetyistä osa-alueistaan.

Vantaan kaupunki kilpailutti Myyrmäen urheilupuiston vastakkaiselle kortteliosuudelle kaupunkikuvaltaan laadukkaan asuinalueen ja -ympäristön suunnitelman. Ympäristön, joka kannustaisi kaikkia sen asukkaita aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan.

Arkkitehtipalvelu suunnitteli aktiivisen elämänkaaren ja liikunnan ilon korttelikokonaisuuden, “Sporttelin”. Suunnitelma syntyi Arkkitehtipalvelun asiantuntijoiden tiiviissä, moniäänisessä yhteistyössä. Lopputuloksena Arkkitehtipalvelu kehitti asuinkorttelin, joka esittää avauksia uudenlaiseen asumiseen ja haastaa asuinympäristöä ratkomaan jopa kansanterveydellisiä haasteita.

Suunnitelma sai kunniamaininnan, sillä se ratkaisi suunnittelutehtävää monin tavoin ollen samalla hyvin valmisteltu ja innovatiivinen.

Sporttikortteli tarjoaa puitteet aktiiviselle elämäntavalle

Sporttikortteli asettuu vilkkaalle ja keskeiselle paikalle Myyrmäen keskuksen, Urheilupuiston ja muiden lähiliikunta-alueiden viereen. Poikkeuksellisen hyvistä liikkumismahdollisuuksista huolimatta Arkkitehtipalvelun tiimi halusi vastata myös siihen, mitä usein säännöllisestä liikunnan harrastamisesta puuttuu: puitteet aktiiviselle elämäntavalle. Ajatus oman talon “vapaista vuoroista” ja liikunnan sisätiloista sai kiitosta myös arviointitiimiltä.

– Moninaisilla palveluilla, päiväkodilla, viheralueilla ja kattavilla liikenneyhteyksillä varustettu alue rakentaa suunnitelmassa uudenlaista, kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa asumista. Kehittämillämme ratkaisuilla voisi olla hyvin kauaskantoisia vaikutuksia ihmisten elämään, kertoo Arkkitehtipalvelun Tuula Tuomi.

Lopputuloksessa korttelin teema konkretisoituu monin tavoin kuten viihtyisinä ja erilaisina ulkoilualuekokonaisuuksina, korttelirakenteeseen asetettuina liikuntatiloina ja sujuvina ja monipuolisina kulkuyhteyksinä. Polveileva ja kodikas kaupunkirakenne on kuin liikunnan riemua kaikille. Liikettä ja energiaa kuvaavat julkisivujen materiaalivaihdokset.

Korttelin keskelle sijoittuvan pysäköintitalon katosta muodostuu koko korttelin yhteinen liikkumisen paikka, korttelistadion. Siitä aukeaa katkeamaton pihojen, puutarhojen ja virkistystilojen sarja. Ulkotilojen vuorottelevat koot ja yksityisyyden asteet houkuttelevat kokemaan sen tarjoamia mahdollisuuksia. Auto-, jalankulku- ja pyöräilyliikenne on rauhoitettu omille urilleen.

Kilpailussa Sportteli sai palautetta monipuolisista ja kekseliäistä ideoistaan, joissa palautteen mukaan on potentiaalia liikunnalliseen elämäntapaan kannustavien ratkaisujen jatkokehittämiseen. Myös korttelistadion sai tunnustusta.

Liikunta kuuluu kaikille – liikuntamahdollisuudet ja monimuotoinen naapurusto

Kilpailuohjelma tarjosi suunnitelmalle vahvan pohjan. Arkkitehtipalvelu tarkasteli työn puitteita ja etsi siitä vaihtoehtoisia tulkintoja.

– Lähtötiedoista löytyi erilaisia rajaavia ehtoja, jotka lähtivät määrittämään työmme suuntaa. Mielestämme sana “sportti” mielletään usein aktiiviliikkujien termiksi, mutta me halusimme tarjota liikkumisen iloa ja aktiivista arkea ihan kaikille asukkaille – arkiliikkujille, harrastelijoille ja ammattilaisille, Tuomi sanoo.

Monimuotoisuutta lähdettiin tavoittelemaan vuokra- ja omistusasumisen vuorottelulla. Opiskelija-asuminen kytkeytyy korttelin vauhdikkaimpin urheilumahdollisuuksiin, vuokra-asuminen päiväkodin ja asukasaukion rinnalle ja omistusasuminen sijoitettiin korttelin molempiin kulmiin.

Palkittu kilpailutyö toteutettiin oivallisessa yhteistyössä Fira Oy ja Niam Oy kanssa ja suunnitteluratkaisun teknisiä osuuksia hiottiin yhdessä Ains & FCG asiantuntijoiden kanssa. Tutustu Sportteli-suunnitelmaan täällä ja innovoidaan lisää uutta! 

Hämeenlinnaan rakennettava Kaurialan koulu tarjoaa tilat 450 yläkoulun ja erityisryhmien oppilaalle. Rakennus on suunniteltu istumaan luontevasti osaksi nykyistä rakennuskantaa. Kaurialan koulun rakentaminen alkaa keväällä 2021 ja koulu valmistuu vuoden 2022 lopussa.

”Yhteistyö erikoissuunnittelijoiden, rakennusliikkeen ja Hämeenlinnan kaupungin edustajien kanssa sujui hyvässä hengessä. Suunnittelutyöryhmässä oli mukana myös pedagoginen asiantuntija, joka antoi oman panoksensa toimivan oppimisympäristön kehittämiseen.”, kertoo kohteen pääsuunnittelija, arkkitehti Harri Mäkiaho.

”Kilpailutusmuotona oli kilpailullinen neuvottelumenettely. Tämän kilpailutustavan etuna on vuoropuhelu tilaajan ja käyttäjän kanssa tarjousajan aikana. Suunnitteluratkaisua kehitetään aidosti yhdessä. Esimerkiksi luontevien kohtaamisten mahdollistaminen koulunarjessa ja tilojen soveltuvuus erilaisille oppijoille nousivat keskeisiksi teemoiksi, ” jatkaa tuotantojohtaja ja Kaurialan kouluprojektin projektijohtaja Tapio Rantala Laptilta.

Arkkitehtuuriltaan laadukas, ympäristöön kauniisti istuva koulu

Uusi Kaurialan koulu jakautuu visuaalisesti kolmeen eriväriseen massaan, jonka ansiosta kokonaisuus istuu luontevasti lähiympäristön mittakaavaan. Jyrkkä kattomuoto luo rakennukselle vahvan identiteetin ja symbolisen viittauksen Hämeenlinnaan. Koulun joustavat ja muunneltavat oppimisympäristöt vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden pedagogiikan tarpeisiin ja vaatimuksiin.

”Rakennuksen keskellä sijaitseva kaksikerroksinen sydäntila oppiportaineen ja esiintymistiloineen kokoaa koulun tilat yhteen ja muodostaa rakennuksen monitoimitilana toimivan yhteisen olohuoneen ja luontevien kohtaamisten alustan. Tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota niiden joustavuuteen ja monikäyttöisyyteen: suunnitteluratkaisut tukevat elinkaari- ja päiväkaari-ajattelua sekä mahdollistavat tilojen käyttöasteen noston mahdollisimman korkeaksi mutta sujuvaksi.”, kuvailee pääsuunnittelija Harri Mäkiaho.

”Yhteistyö arkkitehtitoimiston kanssa sujui hyvin. Pystyimme tarjoamaan Kaurialan koululle tilat, joissa neliöt ovat tehokkaassa käytössä. Lähes kaikkia koulun tiloja voidaan käyttää oppimiseen ja valvonta on luontevaa. Unohtamatta myöskään iltakäytön mahdollisuuksia.”, päättää Rantala Laptilta.