Uutuuskohteiden ja alueiden virtuaaliesittelyissä mikään ei jää enää mielikuvituksen varaan. Arkkitehtipalvelun kehittämien Kiikari™-sovellusten avulla uudet kodit elin- ja palveluympäristöineen voidaan visualisoida virtuaalisesti koettaviksi, ajasta ja paikasta riippumatta. Sovellukset taipuvat myös alueiden ja palvelukeskittymien esittelyyn.

Arkkitehtipalvelun kehittämät Kiikari™ -sovellukset digitalisoivat alueet ja rakennukset interaktiivisiksi kokemusympäristöiksi nopeuttaen ennakkomarkkinointia ja myyntiprosessia. Sovellukset sitouttavat asiakkaita prosessiin jo suunnitteluvaiheessa toiveiden saadessa visuaalisen muodon. Sovellukset on mahdollista integroida asuntojen varausjärjestelmään ja ulkotilojen esittelyratkaisuihin.

– Halusimme kehittää ja tuoda markkinoille helppokäyttöisen ja nettiselaimella toimivan 3D-havainnointityökalun tonttien, rakennusten ja asuntojen markkinointiin, sillä sellaisia ei juurikaan ole selainpohjaisina olemassa. Alustamme taipuvat sekä kaavasuunnitelmien ja alueiden havainnointiin että asuntojen ja erilaisten tilojen lähempään tarkasteluun, kertoo Arkkitehtipalvelun visualisoija ja VR-sisällöntuotannosta vastaava Jari Saarinen.

Kiikari-sovelluksia voidaan myös soveltaa monipuolisesti erilaisiin tarkoituksiin, joissa tarvitsee havainnoida tiloja tai alueita – esimerkiksi erilaisia tapahtumia messuista festareihin. 

 

Sovellusten uutuusarvona laadukas selainpohjaisuus ja helppokäyttöisyys

Saarisen mukaan 3D-tekniikka ja virtuaalisuus on tulevaisuuden nouseva osa-alue, ja se kehittyy vauhdilla eri muodoissa. Tästä yksi suuri esimerkki on Facebookin uudistuminen Metaksi ja panostaminen virtuaalitodellisuuden kehittämiseen. Myös toteutukset paranevat jatkuvasti. Arkkitehtipalvelu haluaa asiantuntijuudellaan olla ensimmäisten joukossa viemässä kehitystä ja palveluja eteenpäin.

–  Kiikari-sovellusten uutuusarvo on, että ne toimivat laadukkaasti suoraan nettiselaimella. Sovellus ei myöskään vaadi erityistä tehoa laitteilta eikä se ole alustariippuvainen. Sovellus siis toimii pääsääntöisesti kaikilla laitteilla, missä nettiselaimet pyörivät, summaa Saarinen. 

Lisäksi Saarisen mukaan useat markkinoilla olevat vastaavat toteutukset tarjoavat ratkaisuja vain sisätilojen esittelyyn. Kiikari-sovellukset antavat ratkaisut myös ulkotilojen, kuten esimerkiksi ympäristön, naapurirakennusten ja palveluiden esittelyyn.

 

Etuja rakennuttajille mutta myös yksittäisille ostajille

Kiikari-sovellukset vastaavat moniin asiakkaiden tunnistamiin haasteisiin. Esimerkiksi rakennuttajalle tai rakennusliikkeelle sovellukset mahdollistavat alueiden ja kohteiden myynnin ja markkinoinnin aloittamisen heti siinä vaiheessa, kun alueita ja rakennuksia on mahdollista havainnoida. 

 – Sovellusten ehdoton etu on markkinoinnin käynnistäminen ja mielenkiinnon herättäminen jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja kivalla tavalla! Kiikarilla kohteista voidaan tehdä hyvin aikaisessa vaiheessa 3D-malli. Tässä kohtaa myös rakennuttaja saattaa itsekin oivaltaa uusia asioita, joita voidaan vielä kehittää ja muokata, sanoo Saarinen.

Kiikari-sovellusten mahdollistama asuntojen ja kohteiden selkeä havainnointi ja tarkastelu tuovat etuja myös yksittäiselle asunnonostajalle. Kiikarin käyttö uudisrakennusten asuntoesittelyssä osallistaa asiakkaita ajasta ja paikasta riippumatta – tämä helpottaa myyntiä ja markkinointia, mutta myös asuntonäyttöjen käytännön järjestelyitä hybridiajan mukaisesti. 

– Sovelluksen avulla ostaja myös pääsee jo varhain tutustumaan tulevaan asuntoonsa. Siinähän voi vaikka pohtia, miten oma sisustus muotoutuu asuntoon sekä suunnittelemaan omaa arkea siellä jo etukäteen, vaikka rakennus ei olisi vielä edes pystyssä, toteaa Saarinen.

 

Kiikari soveltuu erinomaisesti kunnille ja kaupungeille kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun tueksi

Myös kunnan ja kaupunkien asukkaiden osallistaminen aluesuunnittelussa helpottuu uudella sovellusratkaisulla. Kiikari soveltuu erinomaisesti kunnille ja kaupungeille kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun tueksi. Sovelluksen avulla on mahdollista tarkastella kaava-alueita ja tulevaa rakentamista. Tämä taas edistää ja aikaistaa tonttien myyntiä.

– Meillä juuri valmistui Laukaan kanssa havainnollistava pilottitoteutus, ja nyt sen kautta lähdetään myymään kunnan tontteja. Tarkoituksena on pitää alustaa aktiivisena, kehittyvänä tuotteena ja lisätä sinne rakennuksia sitä mukaa, kun niitä tulee. Laukaassa he siis pystyvät koko ajan markkinoimaan tienoota ja myymään asuin- ja teollisuustontteja erissä, Saarinen iloitsee.

 

Haluatko sinä tai asiakkaasi kokea uutuuskohteen ympärilläsi jo suunnitteluvaiheessa? Kiikari™ asuntoesittely nopeuttaa uutuuskohteiden myyntiä muuttaessaan näkymättömän näkyväksi. Kokeile sovellusta omalla koneellasi tilaamalla demolinkki!

 

Arkkitehtuuri on tehty elettäväksi ja koettavaksi – miksei siis myös suunnitelmia voisi elää ja kokea? Kolmiulotteisilla virtuaalitiloilla autenttinen tilakokemus tavoitetaan jo ennen urakointia.

Perinteisten kaksi- ja kolmiulotteisten mallinnusten rinnalle nousee suunnittelutyön uusi ulottuvuus: virtuaalitilat. Suunniteltavat asunnot, rakennuksen kerrokset ja kokonaiset korttelit aukeavat virtuaalitilan käyttäjän silmien edessä:

– Virtuaalitila on havainnoinnin työkalu, jolla kohde voidaan kokea ennen kuin se on edes rakennettu. Sen avulla suunniteltava kohde voidaan kokea aidon oloisesti oikeassa mittakaavassa, kertoo Arkkitehtipalvelun Visualisoija ja VR-sisällöntuottaja Jari Saarinen.

Luova työ on ideoita ja niiden yhteensovittamista. Kolmiulotteiset virtuaalitilat auttavat arkkitehtonisten ja sisustuksellisten suunnitelmien hahmottamisessa ja muutostarpeiden havaitsemisessa.

– Virtuaalitilassa suunnitelman muutokset voidaan nähdä reaaliajassa. Virtuaalitilalla voidaan mallintaa arkkitehtonisia ratkaisuja, mutta myös esimerkiksi erilaisia sisustustyylejä ja -ratkaisuja, täydentää ohjelmistokehittäjä ja VR-sisällöntuottajamme Joni Häkkinen.

Virtuaalitila voidaan ottaa käyttöön jo projektin alkumetreillä suunnitteluvaiheessa ja sitä voidaan hyödyntää aivan projektin loppuun asti. Tilakokemus suunnitelman myyntitilaisuudessa on vaikuttava kokemus.

Interaktiivinen tilakokemus uuteen tai olemassa olevaan suunnitelmaan

Vaan kuinka virtuaalitila syntyy? Virtuaalitila rakennetaan arkkitehtonisesta suunnitelmasta 3D-mallinnusohjelman ja pelimoottorin avulla. Se voidaan mallintaa niin rakentamattomaan kuin rakennettuun kohteeseen. Työ alkaa kuitenkin aina arkkitehdin suunnitelmasta:

– Virtuaalitilan pohjalla oleva malli lähtee arkkitehdin työpöydältä. Kun suunnitelma alkaa hahmottua, optimoimme se VR-käyttöön. Lisäämme malliin toimeksiannon mukaiset elementit, kuten materiaalit, pinnat ja mahdollisen sisustuksen, Saarinen sanoo.

Itse interaktiivisuus ja VR-ominaisuus lisätään niin kutsutulla pelimoottorilla:

– Pelimoottori on interaktiivista 3D-grafiikkaa, joka mahdollistaa sen, että virtuaalitilan käyttäjä voi hallita virtuaalimaailmaa. Me käytämme Arkkitehtipalvelussa Unity-pelimoottoria sekä omia sisäisiä työkalujamme, joilla saamme lisättyä interaktiivisuutta mallin päälle entistä nopeammin, Häkkinen kertoo.

Virtuaalitila visualisoi suunniteltavan kohteen sen oikeassa mittakaavassa ja mahdollistaa sen tarkastelun eri kulmista. Myös ikkuna- ja parvekenäkymät ovat aistittavissa hämmästyttävän aidosti:

– Virtuaalitilassa voidaan hahmottaa etäisyyksiä sekä esimerkiksi valon ja muun ympäristön vaikutuksia. Rakennuksen ulkopuolinen tila voidaan tallentaa kuvauskopterilla, jolloin esimerkiksi ikkuna- tai parvekenäkymä näyttäytyy realistisesti suunnitelmassa, Saarinen lisää.

Virtuaalitila voidaan toteuttaa VR-laseilla tai web-pohjaisena

Virtuaalitila voidaan toteuttaa virtuaalilaseille, web-pohjaan tai vaikka lisättynä todellisuutena suoraan tontille. Kukin vaihtoehto tarjoaa omat etunsa, mutta miten valita se oikea? Arkkitehtipalvelu auttaa aina oikean toteutustavan valinnassa sekä tarvittavan laitteiston hankinnassa.

VR-lasit. Virtuaalilasit sulkevat käyttäjää ympäröivät ärsykkeet pois käyttäjän näköpiiristä, mikä vahvistaa tunnetta tilassa olemisesta. Immersion ansiosta tilan tuntu on lähes realistinen. VR-laseja voidaan hyödyntää lähes mihin tahansa projektiin. Toteutus vaatii lasien lisäksi vain tehokkaan laitteiston.

Web. Web-pohjaisiin virtuaalitiloihin pääsee kätevästi internet-yhteyden kautta. Web-toteutuksissa ei ole VR-ominaisuutta, mutta sillä on kuitenkin yhtä lailla mahdollista liikkua tilassa. Web-ratkaisu sopii erityisesti asuntoesittelyihin sekä alueiden ja kaavojen havainnollistamiseen, kuten esimerkiksi alueinfopaketteihin.

Hyvin tehty on hyvin suunniteltu. Kokemuksellista ennakointia Arkkitehtipalvelun virtuaalitiloilla. Tutustu tarkemmin virtuaalitilat-palveluumme tai kysy lisää!