Näkökulma

Arkkitehtipalvelu ja Rakennusliike Lapti voittivat Hämeenlinnan Kaurialan koulun KVR-urakkakilpailun

Hämeenlinnaan rakennettava Kaurialan koulu tarjoaa tilat 450 yläkoulun ja erityisryhmien oppilaalle. Rakennus on suunniteltu istumaan luontevasti osaksi nykyistä rakennuskantaa. Kaurialan koulun rakentaminen alkaa keväällä 2021 ja koulu valmistuu vuoden 2022 lopussa.

”Yhteistyö erikoissuunnittelijoiden, rakennusliikkeen ja Hämeenlinnan kaupungin edustajien kanssa sujui hyvässä hengessä. Suunnittelutyöryhmässä oli mukana myös pedagoginen asiantuntija, joka antoi oman panoksensa toimivan oppimisympäristön kehittämiseen.”, kertoo kohteen pääsuunnittelija, arkkitehti Harri Mäkiaho.

”Kilpailutusmuotona oli kilpailullinen neuvottelumenettely. Tämän kilpailutustavan etuna on vuoropuhelu tilaajan ja käyttäjän kanssa tarjousajan aikana. Suunnitteluratkaisua kehitetään aidosti yhdessä. Esimerkiksi luontevien kohtaamisten mahdollistaminen koulunarjessa ja tilojen soveltuvuus erilaisille oppijoille nousivat keskeisiksi teemoiksi, ” jatkaa tuotantojohtaja ja Kaurialan kouluprojektin projektijohtaja Tapio Rantala Laptilta.

Arkkitehtuuriltaan laadukas, ympäristöön kauniisti istuva koulu

Uusi Kaurialan koulu jakautuu visuaalisesti kolmeen eriväriseen massaan, jonka ansiosta kokonaisuus istuu luontevasti lähiympäristön mittakaavaan. Jyrkkä kattomuoto luo rakennukselle vahvan identiteetin ja symbolisen viittauksen Hämeenlinnaan. Koulun joustavat ja muunneltavat oppimisympäristöt vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden pedagogiikan tarpeisiin ja vaatimuksiin.

”Rakennuksen keskellä sijaitseva kaksikerroksinen sydäntila oppiportaineen ja esiintymistiloineen kokoaa koulun tilat yhteen ja muodostaa rakennuksen monitoimitilana toimivan yhteisen olohuoneen ja luontevien kohtaamisten alustan. Tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota niiden joustavuuteen ja monikäyttöisyyteen: suunnitteluratkaisut tukevat elinkaari- ja päiväkaari-ajattelua sekä mahdollistavat tilojen käyttöasteen noston mahdollisimman korkeaksi mutta sujuvaksi.”, kuvailee pääsuunnittelija Harri Mäkiaho.

”Yhteistyö arkkitehtitoimiston kanssa sujui hyvin. Pystyimme tarjoamaan Kaurialan koululle tilat, joissa neliöt ovat tehokkaassa käytössä. Lähes kaikkia koulun tiloja voidaan käyttää oppimiseen ja valvonta on luontevaa. Unohtamatta myöskään iltakäytön mahdollisuuksia.”, päättää Rantala Laptilta.