tietomallikoordinointi

monialaisen suunnitteluyhteistyön täyttä potentiaalia

Jotta monialainen suunnitteluhanke pääsisi näyttämään täyden potentiaalinsa, se tarvitsee yhteisen kielen. Tietomallikoordinointi yhdistää eri suunnittelualojen suunnitelmat yhdeksi kokonaisuudeksi.

kysy minulta lisää

BIM-manageri, Insinööri (ylempi AMK), RA (AMK)

Jonna Lehto

Ota yhteyttä

Suunnitteluprosessin tehostaminen

Tietomallikoordinaattori huolehtii mallinnusprosessin teknisten yksityiskohtien oikea-aikaisesta huomioinnista ja valvoo sovittujen tavoitteiden toteutumista.

monialaisen suunnittelutyön laatu

Ohjelmapohjaisten törmäystarkastelujen avulla suunnitelmien yhteensovitus tehdään perinteisiä menetelmiä tarkemmin.

työmaavaiheen ennustettavuus

Tietomallikoordinoinnin hyödyntäminen tukee aikataulun suunnittelua työmaavaiheessa, helpottaa kustannusten ennustamista ja vähentää työmaa-aikana tapahtuvia muutoksia.

yhteistyön tehoa ja laatua

Laadukkaasti toteutettu tietomallikoordinointi tehostaa hankkeesi tiedonhallintaa ja yhteistyötä. Tietomallikoordinaattori ymmärtää hankkeesi osapuolien tietomallinnukselle asettamat tavoitteet ja niihin liittyvät haasteet.

Arkkitehtipalvelun tietomallikoordinaattorit auttavat hankettasi hyödyntämään tietomallintamista oikealla tavalla. He varmistavat, että tarjouspyyntöjen tietomallivaatimukset toteutuvat hankkeessa, tietomalleja hyödynnetään hankkeessa tarkoituksenmukaisesti, ja että ylläpitomallien laatiminen on ohjattua. Yhdistelmämalli auttaa havaitsemaan mahdolliset ristiriidat ja rakennettavuuden ongelmakohdat havaitaan tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Asiantuntijoillamme on suunnittelutausta tietomallihankkeissa, jolloin he osaavat huomioida tietomallinnuksen ja suunnittelun mahdolliset haasteet myös suunnittelijan näkökulmasta.

Tarjoamme tietomallikoordinointia mahdollisiin yhteishankkeisiin, jotka voivat sisältää Arkkitehtipalvelun arkkitehtisuunnittelun tai erillisen tietomallikoordinointipalvelun. Huolehdimme tietomallinnuksen laatu- ja tavoitetason määrittelystä ja toteutumisesta aina hankesuunnittelusta ylläpitovaiheiseen asti.