tietomallikoordinointi

monialaisen suunnitteluyhteistyön täyttä potentiaalia

Tietomallikoordinoinnilla varmistetaan rakennushankkeiden suunnitteluprosessien paras mahdollinen toteutuminen. Se on tehokkain keino sovittaa yhteen eri suunnitelmat sekä tehokas projektiviestintä. Tuloksena on selkeä kokonaiskuvan mallinnus hankkeesta, jonka avulla vähennetään tehokkaasti rakentamisen aikaisia haasteita ja lisäkustannuksia.

kysy minulta lisää

Tietomallikoordinaattori, Insinööri (ylempi AMK), RA (AMK)

Jonna Lehto

Ota yhteyttä

tehokkampi suunnitteluprosessi tietomallinnussuunnitelmalla

Tietomallinnussuunnitelma kokoaa yhteen hankkeen eri osapuolten tärkeimmät tiedot. Koordinaattori kokoaa eri suunnittelijoiden mallit yhdistelmämalliksi ja valvoo sovittujen tavoitteiden toteutumista. Hän määrittää hankkeelle tarkastuspisteet ja huolehtii että mallinnusprosessin tekniset yksityiskohdat huomioidaan ajoissa.

parempaa suunnittelun laatua ennakoivalla yhdistelmämallilla

Tietomallikoordinaattorit osaavat huomioida hankkeiden todelliset haasteet myös suunnittelijoiden näkökulmasta. Ohjelmapohjaisten törmäystarkastelujen avulla virheet ennakoidaan jo suunnittelupöydällä. Ennakointia tukeva mallinnus helpottaa huomattavasti rakennusvaihetta ja suunnitelmien laatu pysyy korkeana.

ennustettavampaa rakennuttamista selkeällä työmaamallilla

Rakennuksen täsmällisempi mallintaminen tukee aikataulun suunnittelua työmaavaiheessa, helpottaa kustannusten ennustamista ja vähentää työmaa-aikana tapahtuvaa muutossuunnittelua ja muutostöitä.

yhteistyön tehoa ja laatua

Laadukkaasti toteutettu tietomallikoordinointi tehostaa hankkeesi tiedonhallintaa ja yhteistyötä. Tietomallikoordinaattori ymmärtää hankkeesi osapuolien tietomallinnukselle asettamat tavoitteet ja niihin liittyvät haasteet.

Arkkitehtipalvelun tietomallikoordinaattorit auttavat hankettasi hyödyntämään tietomallintamista oikealla tavalla. He varmistavat, että tarjouspyyntöjen tietomallivaatimukset toteutuvat hankkeessa, tietomalleja hyödynnetään hankkeessa tarkoituksenmukaisesti, ja että ylläpitomallien laatiminen on ohjattua. Yhdistelmämalli auttaa havaitsemaan mahdolliset ristiriidat ja rakennettavuuden ongelmakohdat havaitaan tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Asiantuntijoillamme on suunnittelutausta tietomallihankkeissa, jolloin he osaavat huomioida tietomallinnuksen ja suunnittelun mahdolliset haasteet myös suunnittelijan näkökulmasta.

Tarjoamme tietomallikoordinointia mahdollisiin yhteishankkeisiin, jotka voivat sisältää Arkkitehtipalvelun arkkitehtisuunnittelun tai erillisen tietomallikoordinointipalvelun. Huolehdimme tietomallinnuksen laatu- ja tavoitetason määrittelystä ja toteutumisesta aina hankesuunnittelusta ylläpitovaiheiseen asti.