Näkökulma

Tietomallikoordinaattori apuna tietomallintamista hyödyntävissä rakennushankkeissa

Tänä päivänä rakennushankkeiden suunnittelu toteutetaan enimmäkseen tietomallipohjaisesti. Samalla tietomallikoordinoinnista on tullut keskeistä hankkeen sujuvan läpiviennin mahdollistamiseksi. Mutta mitä tietomallikoordinointi oikeastaan tarkoittaa ja mitä hyötyjä siitä on?

Rakennushankkeeseen kuuluu useita suunnitelmia, joiden yhteensovittaminen on hankkeen onnistumisen kannalta tärkeää. Tietomallien yhteensovittamisen voisi kuvitella kuuluvan pääsuunnittelijan vastuulle, mutta koska pääsuunnittelijan vastuualue on muutenkin erittäin laaja, on järkevintä antaa tietomallikoordinaattorin suorittaa tietomallien tekninen yhteensovitus. Tietomallikoordinaattori parantaa hankkeen osapuolten yhteistyötä, mahdollistaa suunnitelmien tehokkaan yhteensovittamisen ja valvoo sekä auttaa tavoitteisiin pääsemisessä. 

Miten Arkkitehtipalvelun tietomallikoordinaattori on avuksi?

1. Me toimimme päätoimisesti tietomallikoordinaattorina, emmekä tee sitä esimerkiksi suunnittelun ohessa. Siksi meillä on aikaa perehtyä hankkeen tietomallinnuksen vaatimuksiin ja tavoitteisiin syvemmällä tasolla, sekä erikoistua alan viimeisiin innovaatioihin. Olemmekin kehittäneet työkalujamme astetta pidemmälle, jolloin voimme tarkastella eri suunnittelumalleja tehokkaammin.

2. Kun hankkeeseen otetaan erikoistunut tietomallikoordinaattorimme mukaan, hankkeen suunnittelijoiden resurssi vapautuu heidän päätyöhönsä – eli itse suunnitteluun.

3. Tietomallikoordinaattoreillamme on vahva suunnittelutausta, jolloin he osaavat huomioida hankkeiden todelliset haasteet myös suunnittelijoiden näkökulmasta. Been there, done that!

4. Rahan ja ajan säästö: kun tietomallikoordinaattorimme löytää jo suunnitteluvaiheessa mahdolliset suunnitelmien ongelmat, säästytään aikatauluviiveiltä ja lisäkustannuksilta. Virheiden karsiminen jo suunnittelupöydällä myös helpottaa huomattavasti rakennusvaihetta. Tarjoamamme tietomallikoordinointi pitää sisällään tarvittavan määrän tarkastuspisteitä, joiden avulla tarkastelemme hankkeen teknisiä yksityiskohtia ja tavoitteita.

Tietomallikoordinaattori vähentää siis tilaajan riskejä sekä taakkaa harteilta. Varmistamme, että tietomallit vastaavat sitä, mitä niiltä odotetaan, ja valvomme tavoitteiden täyttymistä. Lue lisää tietoa palvelustamme täältä.

Mihin tietomalleilla on potentiaalia?

Tietomallit ja niiden koordinointi tehostavat hankkeiden tiedonhallintaa ja yhteistoimintaa, jonka vuoksi niillä on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi rooli.

Tietomallit auttavat kohti vastuullisempaa rakentamista. Rakennuksen täsmällisempi mallintaminen hiilijalanjälkilaskentaa varten korostaa tietomallikoordinoinnin roolia, minkä avulla voidaan varmistaa tietomallien oikea ja vaaditunlainen tietosisältö.

Tietomallintava suunnittelu tulee käsittämään yksittäisten rakennusten lisäksi myös laajempia kokonaisuuksia. Esimerkiksi älykkäät, ja todellisuutta vastaavat kaupunkimallit auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia sekä helpottavat suunnittelutyötä.

Asiantuntijamme vastaavat mielellään kaikkiin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.