sisustusarkkitehtuuri

viimeisteltyä vaikuttavuutta

Suunnittelumme lähtökohtana on tilojen käyttäjä. Kysymme, kuuntelemme ja luomme kanssasi tilasuunnitteluprojektin tavoitteet. Löydämme keinot tilojen käyttäjän tarpeiden ja toiveiden täyttämiseen sekä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Suunnittelutyömme lopputuloksena ovat käyttäjän tarpeisiin räätälöidyt tilat.

kysy minulta lisää

Tiiminvetäjä, sisustusarkkitehti SIO, muotoilija YAMK

Laura Saarela

Ota yhteyttä

sisustusarkkitehtuuria kokonaisvaltaisella otteella

Monipuolinen sisustussuunnittelun palveluvalikoimamme takaa, että saat palvelua tarpeesi mukaisella laajuudella. Toimimme asiantuntevana ja kokeneena kumppanina sisustussuunnittelun, kalustesuunnittelun, palvelumuotoilun, hankintakonsultoinnin ja projektinjohdon tehtävissä. Luomme tilasta toimivan, sen yksityiskohtia unohtamatta. Työssämme sisustusarkkitehtuuri ja arkkitehtuuri yhdistyvät arvoa luoden, tilojen käyttäjät huomioiden. Suunnittelemme pitkäikäisiä ratkaisuja ja vastuullisia tiloja, joissa ihmisen on hyvä olla ja toimia.

sisustussuunnittelu

Kohtaamisia inspiroivassa ja toimivassa, yhteisen onnistumisen tilassa.

Ammattitaitoiset sisustusarkkitehtimme tarjoavat konsepti- ja tilasuunnittelua erilaisiin kohteisiin. Asiantuntemuksemme ja kokemuksemme avulla toteutamme visionne: työympäristöt, oppimisympäristöt, eri alojen julkiset ja yksityiset uudis- ja korjausrakentamisen kohteet ovat meille tuttuja ympäristöjä. Suunnittelemme myös asuin- ja majoitustiloja. Esteettömien ja erilaisten erityisryhmien käyttöön tulevien tilojen suunnittelusta meillä on vahva kokemus.

kalustesuunnittelu

Tarjoamme kokonaisvaltaista kalustesuunnittelua, joka kattaa niin kiintokalusteet, irtokalusteet kuin erikoiskalusteetkin. Olipa kyse kaupallisesta tai yksityisestä tilasta, ammattilaisistamme saat turvallisen, materiaali- ja mallistotuntemukseltaan laaja-alaisen kumppanin projektiisi.

palvelumuotoilu

Ymmärtämällä tilan käyttäjiä paremmin on mahdollista luoda entistä toimivampia ympäristöjä.

Toteutamme kyselytutkimukset, haastattelut, käyttäjätyöpajojen suunnittelun sekä fasilitoinnin, joiden avulla on mahdollista syventää tietoa tilan käyttäjien tarpeista ja toiveista. Yhdessä, käyttäjälähtöisesti, pystymme luomaan erottuvaa ympäristöä, joka tukee hyvinvointia ja jossa voi keskittyä olennaiseen.

hankintakonsultointi

Haluatko sujuvoittaa hankintatyötä ja varmistaa laadukkaiden kalusteiden hankinnan onnistumisen?

Tarjoamme monipuolista hankintakonsultoinnin palvelua, budjetti ja aikataulu huomioiden. Olemme asiantunteva kumppani kalusteiden hankintaprosessin eri vaiheisiin, oli kyseessä suuri tai pieni hankinta. Palvelukokonaisuuden laajuus ja siihen sisältyvät tehtävät ovat valittavissa. Palvelumme voi olla hankinnassa avustamista toivomallanne tavalla, kuten tilausneuvottelujen koordinointia ja niihin osallistumista, kilpailutusmateriaalien laadintaa ja hankintaan liittyviin kysymyksiin vastaamista.

projektinjohto

Varmistamme, että sisustussuunnitteluprojektinne etenee sujuvasti ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet.

Yhteistyössä määritämme projektin laajuuden ja realistiset tavoitteet. Huolehdimme suunnittelutyön etenemisestä. Palvelumme taipuu tarpeeseenne kattavasta avaimet käteen -ratkaisusta kevyempään projektinhallintaan. Haluamme tarjota asiakkaillemme mielenrauhaa ja vapauttaa heidän aikaansa heille tärkeisiin tehtäviin.