sisustusarkkitehtuuri

viimeisteltyä vaikuttavuutta

Suunnittelumme lähtökohtana on tilojen käyttäjä. Kysymme, kuuntelemme ja luomme kanssasi tilasuunnitteluprojektin tavoitteet. Löydämme keinot tilojen käyttäjän tarpeiden ja toiveiden täyttämiseen sekä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Suunnittelutyömme lopputuloksena ovat käyttäjän tarpeisiin räätälöidyt tilat.

kysy minulta lisää

Tiiminvetäjä, sisustusarkkitehti SIO, muotoilija YAMK

Laura Saarela

Ota yhteyttä

konsepti- ja tilasuunnittelu

Konseptisuunnitelma sitoo kokonaisuuden yhteen. Se on kantava idea, jonka ympärille tilojen toteutussuunnittelu tehdään. Tilasuunnittelu perustuu tilassa tapahtuvien toimintojen ja halutun lopputuloksen sekä tunnelman ympärille.

kiinto- ja irtokalustesuunnittelu

Kiintokalusteet muodostavat kokonaisuuden tilan arkkitehtuurin kanssa, kun irtokalusteet taas ovat tärkeitä toimivalle tilaratkaisulle. Irtokalustesuunnittelu voi sisältää kalusteiden lisäksi myös varusteet, valaisimet ja tekstiilit.

 

 

työ- ja oppimisympäristökehitys

Kehitämme työkaluja ja ratkaisuja erilaisten toimintaympäristöjen toiminnallisuuden takaamiseksi. Tavoitteenamme on aina osallistaa käyttäjät mukaan kohteen suunnitteluun.

 

sisustusarkkitehtuuria kokonaisvaltaisella otteella

Monipuolinen palveluvalikoimamme takaa, että saat suunnittelupalvelua tarvitsemallasi laajuudella. Meiltä löydät moninaista osaamista arkkitehtisuunnittelusta graafiseen suunnitteluun ja uusinta teknologiaa hyödyntävään virtuaalipalveluun. Suunnittelemme myös erityiskiintokalusteita julkisten tilojen vaatimuksiin.

Meiltä saat halutessasi myös projektin hallinnointia ja voimme luovuttaa tilat sinulle halutessasi käyttövalmiina.