Näkökulma

Kaikki irti koulusta – sisustussuunnittelu palvelee koulurakennuksen kaikkia käyttäjiä

Koulun sisustussuunnittelussa yhdistyvät niin pedagogiset, visuaaliset kuin palvelumuotoilulliset elementit. Laadukas ja tarkoituksenmukainen sisustussuunnittelu lähtee kuitenkin aina käyttäjästä.

Oppilaille koulu on paikka, jossa vietetään useita tunteja päivässä, solmitaan ystävyyssuhteita ja opiskellaan. Koulun henkilökunnalle se on työympäristö ja kollegojen kohtaamispaikka. Koulun sisustussuunnittelu on palapeli, jossa käyttäjien tarpeet ja sisustus muodostavat tarkoituksenmukaisen, kauniin ja kestävän kokonaisuuden.

Me Arkkitehtipalvelulla ymmärrämme yhteyden oppimisympäristön ja oppimisen välillä. Tarjoamme koulujen sisustussuunnittelua sekä osana koulun arkkitehtisuunnittelua että erillisenä irtokalustesuunnitteluna. Aktiivinen vuoropuhelu sekä tiivis yhteistyö asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa ovat aina suunnitteluprosessimme ytimessä.

Koulun sisustussuunnittelu lähtee käyttäjistä

Koulu on alueensa sykkivä sydän, joka tuo ympäröivän alueen ihmisiä yhteen vuorokauden ympäri. Kun koulupäivä päättyy, monet koulut täyttyvät kirjaston kävijöistä tai iltojen harrastustoiminnasta.

Oli kyseessä sitten koulun arkkitehtisuunnittelu tai irtokalustesuunnittelu, sisustussuunnitteluprojekti lähtee aina koulurakennuksen käyttäjäkunnan määrittelystä: Millaista väkeä rakennuksessa on koulupäivien aikana? Entä niiden jälkeen? Nämä tiedot yhdistettynä rakennuksen tilaohjelmaan luovat sisustussuunnittelun pohjan.

Jotta koulu voisi aidosti palvella koulun koko käyttäjäkuntaa, on sisustussuunnittelussa kuultava sen käyttäjiä. Sisustusarkkitehti tekee tiivistä yhteistyötä koulun henkilökunnan sekä mahdollisten muiden pedagogisten asiantuntijoiden ja hanketoimijoiden kanssa. Yhteistyö on erityisen tärkeää siksi, että jokainen oppimista tukeva yksityiskohta tulisi huomioiduksi.

Kouluyhteisön mielipiteet ovat myös äärimmäisen tärkeitä koulun tunnelman määrittelyssä. Koululle kustomoidun moodboardin eli tunnelmakartan avulla koulun oma suunnitteluryhmä tai vaikka koko koulu voi osallistua suunnittelutyöhön. Tunnelmakartoista kerättyjen ajatusten pohjalta sisustusarkkitehti valitsee koululle muun muassa sen värit, pinnat, verhoilut ja yksityiskohdat, joilla koulu saa juuri sille sopivan ilmeen.

Muunneltavuus mahdollistaa tilojen monipuolisen käytön

2020-luvun koulut ovat monitoimitiloja, jotka tukevat yksilöllistä oppimista. Niistä on löydyttävä tiloja ryhmätyöskentelyyn, luovaan työhön, keskittymistä vaativaan työskentelyyn, palautumiseen sekä kanssakäymiseen. Modernit koulut tarjoavat erilaisia työskentelypaikkoja erilaisille oppijoille koulun henkilökuntaa ja iltakäyttäjiä unohtamatta.

Monitoimitiloille olennaista on myös niiden muunneltavuus, jolla mahdollistetaan tilojen monipuolinen käyttö nyt ja tulevaisuudessa. Muunneltavilla sisustusratkaisulla voidaan esimerkiksi muodostaa yhdestä isosta luokkahuoneesta useampia pienempiä ryhmätyötiloja – viihtyvyydestä ja turvallisuudesta tinkimättä.

Arkkitehtisuunnittelu ja irtokalustesuunnittelu vaikuttavat aina toinen toisiinsa, mutta yhteistyö korostuu juuri muunneltavien tilojen sisustussuunnittelussa. Arkkitehtuurisilla ratkaisuilla on vaikutusta esimerkiksi kalusteiden sijaintiin, joilla puolestaan on vaikutusta valaistukseen ja teknologiaan. Sisustusarkkitehti varmistaa ammattitaidollaan tilojen käytettävyyden ja toiminnallisuuden, tilojen käyttäjien toiveita unohtamatta.

Koulun tila- ja sisustussuunnittelu on onnistunut, kun se vastaa aidosti käyttäjiensä tarpeisiin ja ohjaa heitä tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Koulun sisustuselementtien on toimittava yhdessä saumattomasti, jotta rakennus voi saavuttaa täyden potentiaalinsa.

 

Koulun laadukas ja käyttäjiään palveleva sisustus on 

  • turvallinen,
  • ergonominen,
  • terveellinen,
  • kestävä,
  • muunneltava,
  • tarkoituksenmukainen,
  • helppohoitoinen,
  • visuaalinen ja
  • yksilöllinen.

Hyvin tehty on hyvin suunniteltu. Me sisustamme koulusi viimeistellysti ja vaikuttavasti. Tutustu tarkemmin sisustussuunnittelupalveluumme tai kysy lisää!