kiikari-sovellukset

näe ja koe suunnitelmat todeksi

Uutuuskohteiden ja alueiden virtuaaliesittelyissä mikään ei jää enää mielikuvituksen varaan. Kiikari™-sovellusten avulla uudet kodit elin- ja palveluympäristöineen voidaan visualisoida koettaviksi, ajasta ja paikasta riippumatta. Sovellukset taipuvat myös alueiden ja palvelukeskittymien esittelyyn.

kysy minulta lisää

Visualisoija, VR-sisällöntuottaja, BSc. Hons. Industrial Design

Jari Saarinen

Ota yhteyttä

asuntoesittely

Mitä jos asiakkaasi voisi kokea uutuuskohteen ympärillään jo suunnitteluvaiheessa? Kiikari™Asuntoesittely nopeuttaa uutuuskohteiden myyntiä muuttaessaan näkymättömän näkyväksi.

alue-esittely

Kiikari™ Alue-esittelyllä kiertelet suunniteltavalla alueella kuin elävässä ympäristössä. Halutessasi näet suunnitelmaan tehtävät muutokset reaali-ajassa ympärilläsi.

interaktiivisia kokemusympäristöjä

Uudet rakennushankkeet voivat jäädä toteutumatta, jos ennakkomarkkinointi tai varaustavoitteet eivät toteudu halutussa aikataulussa. Arkkitehtipalvelun kehittämät Kiikari™-sovellukset digitalisoivat alueet ja rakennukset interaktiivisiksi kokemusympäristöiksi nopeuttaen ennakkomarkkinointia ja myyntiprosessia. Sovellukset sitouttavat asiakkaita prosessiin jo suunnitteluvaiheessa toiveiden saadessa visuaalisen muodon. Sovellukset on mahdollista integroida asuntojen varausjärjestelmään ja ulkotilojen esittelyratkaisuihin.

Me autamme sinua tekemään arkkitehtisuunnittelusta vaikuttavan, asiakkaita osallistavan digitaalisen kokemuksen. Sovellukset simuloivat suunnitelmat verkkoympäristöön entistä nopeammin ja kustannustehokkaammin, jolloin hankkeet on mahdollista käynnistää entistä nopeammin ja helpommin. Kiikari™-sovellukset luovat virtuaaliympäristöjä niin sisä- kuin ulkotiloista, siksi ne ovat oivallisia työkaluja myös ympäristön ja maankäytön suunnitteluun ja esittelyyn.