Näkökulma

Tilan tuntu jo ennen urakointia – virtuaalitilat suunnittelun ja myynnin työkaluna

Arkkitehtuuri on tehty elettäväksi ja koettavaksi – miksei siis myös suunnitelmia voisi elää ja kokea? Kolmiulotteisilla virtuaalitiloilla autenttinen tilakokemus tavoitetaan jo ennen urakointia.

Perinteisten kaksi- ja kolmiulotteisten mallinnusten rinnalle nousee suunnittelutyön uusi ulottuvuus: virtuaalitilat. Suunniteltavat asunnot, rakennuksen kerrokset ja kokonaiset korttelit aukeavat virtuaalitilan käyttäjän silmien edessä:

– Virtuaalitila on havainnoinnin työkalu, jolla kohde voidaan kokea ennen kuin se on edes rakennettu. Sen avulla suunniteltava kohde voidaan kokea aidon oloisesti oikeassa mittakaavassa, kertoo Arkkitehtipalvelun Visualisoija ja VR-sisällöntuottaja Jari Saarinen.

Luova työ on ideoita ja niiden yhteensovittamista. Kolmiulotteiset virtuaalitilat auttavat arkkitehtonisten ja sisustuksellisten suunnitelmien hahmottamisessa ja muutostarpeiden havaitsemisessa.

– Virtuaalitilassa suunnitelman muutokset voidaan nähdä reaaliajassa. Virtuaalitilalla voidaan mallintaa arkkitehtonisia ratkaisuja, mutta myös esimerkiksi erilaisia sisustustyylejä ja -ratkaisuja, täydentää ohjelmistokehittäjä ja VR-sisällöntuottajamme Joni Häkkinen.

Virtuaalitila voidaan ottaa käyttöön jo projektin alkumetreillä suunnitteluvaiheessa ja sitä voidaan hyödyntää aivan projektin loppuun asti. Tilakokemus suunnitelman myyntitilaisuudessa on vaikuttava kokemus.

Interaktiivinen tilakokemus uuteen tai olemassa olevaan suunnitelmaan

Vaan kuinka virtuaalitila syntyy? Virtuaalitila rakennetaan arkkitehtonisesta suunnitelmasta 3D-mallinnusohjelman ja pelimoottorin avulla. Se voidaan mallintaa niin rakentamattomaan kuin rakennettuun kohteeseen. Työ alkaa kuitenkin aina arkkitehdin suunnitelmasta:

– Virtuaalitilan pohjalla oleva malli lähtee arkkitehdin työpöydältä. Kun suunnitelma alkaa hahmottua, optimoimme se VR-käyttöön. Lisäämme malliin toimeksiannon mukaiset elementit, kuten materiaalit, pinnat ja mahdollisen sisustuksen, Saarinen sanoo.

Itse interaktiivisuus ja VR-ominaisuus lisätään niin kutsutulla pelimoottorilla:

– Pelimoottori on interaktiivista 3D-grafiikkaa, joka mahdollistaa sen, että virtuaalitilan käyttäjä voi hallita virtuaalimaailmaa. Me käytämme Arkkitehtipalvelussa Unity-pelimoottoria sekä omia sisäisiä työkalujamme, joilla saamme lisättyä interaktiivisuutta mallin päälle entistä nopeammin, Häkkinen kertoo.

Virtuaalitila visualisoi suunniteltavan kohteen sen oikeassa mittakaavassa ja mahdollistaa sen tarkastelun eri kulmista. Myös ikkuna- ja parvekenäkymät ovat aistittavissa hämmästyttävän aidosti:

– Virtuaalitilassa voidaan hahmottaa etäisyyksiä sekä esimerkiksi valon ja muun ympäristön vaikutuksia. Rakennuksen ulkopuolinen tila voidaan tallentaa kuvauskopterilla, jolloin esimerkiksi ikkuna- tai parvekenäkymä näyttäytyy realistisesti suunnitelmassa, Saarinen lisää.

Virtuaalitila voidaan toteuttaa VR-laseilla tai web-pohjaisena

Virtuaalitila voidaan toteuttaa virtuaalilaseille, web-pohjaan tai vaikka lisättynä todellisuutena suoraan tontille. Kukin vaihtoehto tarjoaa omat etunsa, mutta miten valita se oikea? Arkkitehtipalvelu auttaa aina oikean toteutustavan valinnassa sekä tarvittavan laitteiston hankinnassa.

VR-lasit. Virtuaalilasit sulkevat käyttäjää ympäröivät ärsykkeet pois käyttäjän näköpiiristä, mikä vahvistaa tunnetta tilassa olemisesta. Immersion ansiosta tilan tuntu on lähes realistinen. VR-laseja voidaan hyödyntää lähes mihin tahansa projektiin. Toteutus vaatii lasien lisäksi vain tehokkaan laitteiston.

Web. Web-pohjaisiin virtuaalitiloihin pääsee kätevästi internet-yhteyden kautta. Web-toteutuksissa ei ole VR-ominaisuutta, mutta sillä on kuitenkin yhtä lailla mahdollista liikkua tilassa. Web-ratkaisu sopii erityisesti asuntoesittelyihin sekä alueiden ja kaavojen havainnollistamiseen, kuten esimerkiksi alueinfopaketteihin.

Hyvin tehty on hyvin suunniteltu. Kokemuksellista ennakointia Arkkitehtipalvelun virtuaalitiloilla. Tutustu tarkemmin virtuaalitilat-palveluumme tai kysy lisää!