tarinamme

arkkitehtipalvelu luo yhdessä onnistumisen tiloja

Perustajaosakas, hallituksen puheenjohtaja, arkkitehti SAFA

Tero Wéman

Ota yhteyttä

Alussa oli pieni tila, neljä suunnittelijaa ja vahva yhteinen visio. Me halusimme rakentaa työyhteisön, jonne olisi mukava tulla jokaisena aamuna ja jossa hommat toimivat myös haastavimpina hetkinä. Uskoimme, että panostamalla ihmisen hyvinvointiin syntyy motivaatio ja aito halu sitoutua yhteiseen tekemiseen. Tästä tunteesta ja tahtotilasta syntyi Arkkitehtipalvelu. Yhteisö, jossa jokaista ihmistä ja yhteistyökumppania arvostetaan juuri sellaisena kuin he ovat.

Tänään olemme yksi Suomen suurimmista arkkitehtitoimistoista, jolla on yhä pienen toimiston sydän. Hyvinvoiva työyhteisömme tukee motivaatiota ja saa aikaan aitoa intoa tehdä asiat yhdessä ja paremmin. Emme suunnittele vain asiakkaillemme, vaan heidän kanssaan. Yhteinen visio ohjaa meitä, kun suunnittelupöydällä on ihmisten koteja, oppimis- ja työympäristöjä tai kaupunkien kohtaamispaikkoja. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan kykyä kuunnella ja kohdata toiset kumppaneina. Kumppanuus on keinomme luoda yhteinen onnistumisen tila, jossa innovatiivisuus saa jatkuvasti uusia muotoja.

Uskomme arkkitehtisuunnittelun ja työtapojen jatkuvaan kehittämiseen. Pidämme huolta pitkäjänteisesti myös asiakkaidemme hyvinvoinnista tarjoamalla kattavaa kokonaispalvelua. Tahtotilamme on saavuttaa yhteiset tavoitteet ja löytää yhteiskunnan ja ympäristön kannalta uusia kestäviä ratkaisuja.

Me teemme tilaa yhdessä onnistumiselle ja hyvinvoivalle huomiselle.

kumppanuus on keinomme luoda yhteinen onnistumisen tila, jossa innovatiivisuus saa jatkuvasti uusia muotoja.

tänään olemme yksi Suomen suurimmista arkkitehtitoimistoista, jolla on yhä pienen toimiston sydän.