maisema- ja pihasuunnittelu

piha sisätilojen jatkeena

Piha-alueiden suunnittelu, kasvillisuusvalinnat sekä arkkitehtoninen integrointi rakennettuun ympäristöön sitovat ulko- ja sisätilat luonnolliseksi kokonaisuudeksi. Ympäröivään arkkitehtuuriin saumattomasti sulautunut pihapiiri tuottaa iloa ja hyvinvointia käyttäjilleen nostaen samalla kiinteistön arvoa.

kysy minulta lisää

Projektisuunnittelija, hortonomi AMK, maisema-arkkitehti

Marjo Airamo

Ota yhteyttä

kokonaisuus ja toimivuus

Hyvin suunniteltu piha muodostaa alueelle erilaisia toiminnallisia kokonaisuuksia. Erilaisten toimintojen huomioiminen parantavat pihan turvallisuutta, käytettävyyttä ja huollettavuutta. Toimiva ja edustava piha lisää kiinteistön houkuttelevuutta ja arvoa.

käyttäjien hyvinvointi ja visuaalisuus

Luontoyhteydellä ja mahdollisuudella olla luonnon läheisyydessä on tutkitusti terveysvaikutuksia. Me integroimme pihapiirin luontevaksi kokonaisuudeksi ympäröivän luonnon ja rakennusten kanssa. Kasvillisuudella ja materiaaleilla yksilöimme pihan uniikiksi kokonaisuudeksi.

ekologisuus ja kestävä kehitys

Kokonaisvaltaisesti suunnitellussa pihassa on huomioitu ekologisuus ja kestävä kehitys. Kokeneet asiantuntijamme suunnittelevat pihan niin mikroilmaston kuin hulevesienhallinnankin näkökulmasta toimivaksi kokonaisuudeksi.

pehmennämme ulko- ja sisätilojen välisiä eroja

Pihasuunnittelu yhdistää käytännöllisyyden, tunteen ja taiteen. Toimiva pihapiiri on tärkeässä roolissa siinä, kuinka viihtyisäksi ja turvalliseksi ympäristön koemme. Houkutteleva pihapiiri huomioi kohteen luonnonolosuhteet ja korostaa ympäristönsä vahvuuksia sekä minimoi sen heikkouksia. Vihersuunnittelulla pyritään parantamaan kohteiden biodiversiteettiä.

Maisema- ja pihasuunnitelumme Arkkitehtipalvelulla perustuu kokonaisuuden toiminnallisuuteen – visuaalisuutta unohtamatta. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan säilyttämään pihan vanhaa kasvillisuutta sekä käsittelemään hulevedet luonnonmukaisesti. Vaihtuvat vuodenajat huomioimme niin lumien tilatarpeessa, pintamateriaalien kestävyydessä kuin kasvillisuuden ominaisvärien kirjossa.

Pyrimme vähentämään materiaalien työstöä työmaalla, jotta voimme vähentää materiaalihävikkiä ja työmaalla tehtävän työn määrää. Suosimme materiaaleja, joiden elinkaari on pitkä ja huollon tarve vähäinen. Seuraamme aktiivisesti alan kehitystä ja päivitämme työtapojamme niiden mukana.