Näkökulma

Kiikari™-sovellus nopeuttaa tonttien ja asuntojen ennakkomarkkinointia ja myyntiä 3D-visualisoinnin avulla

Arkkitehtipalvelu lanseerasi kesällä 2022 Kiikari™-sovelluksen, jonka avulla uutuuskohteita ja alueita voidaan esitellä 3D-visualisoinnin avulla. Virtuaaliesittely nopeuttaa kohteiden ennakkomarkkinointia ja myyntiprosessia.

Arkkitehtipalvelun Kiikari-sovelluksen suunnittelun lähtökohtana oli toteuttaa helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla ennakkomarkkinointi ja myyntiprosessi nopeutuu huomattavasti. Laukaan kunnan kanssa toteutettu pilotointi keväällä 2022 osoitti, että sovellus toimii kuten pitääkin.

– Laukaan kunta hyödynsi sovellusta kunnan tonttien myynnissä keväällä 2022. Tontit myytiin ennätysajassa, kun asiakkaiden oli helpompi hahmottaa tonttikuvauksia Kiikari-sovelluksen 3D-kartalta kuin perinteiseltä 2D-kartalta, riemuitsee Arkkitehtipalvelun ohjelmistokehittäjä Joni Häkkinen.

Testaa Kiikari™-demosovelluksia alue-esittelyyn ja asuntoesittelyyn

 

Kiikari-sovellus syntyi asiakkaan tarpeesta

Tarve tonttialueiden 3D-visualisointiin nousi Arkkitehtipalvelun asiakkaalta eli Laukaan kunnalta. Ideaa työstettiin Arkkitehtipalvelulla porukalla ja lopulta kirkastui ajatus 3D-visualisointisovelluksesta, jonka avulla voidaan esitellä sekä alueita että asuntoja.

– Järjestimme avoimen pajan, johon osallistui meiltä työntekijöitä ja jokainen esittely omia ideoitaan. Niistä koottiin paras vaihtoehto, jota lähdimme tarkemmin kehittämään. Kehitystyöhön meni yhteensä vähän vajaa vuosi, Joni kertoo.

– Yhtenä kantavana ideana Kiikari-sovelluksissa on ollut helposti lähestyttävä ja kotoisa ulkoasu. Olemme pyrkineet pitämään Kiikarin ulkoasun viihtyisänä, vaikka tekniset rajoitteet ja suunnitelmien laajuus aiheuttaa monia haasteita tekemiselle, Anssi jatkaa.

Kiikari™-sovelluksen hyödyt uutuuskohteiden ja alueiden esittelyssä:

  • 3D-visualisoinnin avulla asiakas voi kokea lopputuloksen heti hankkeen alusta lähtien, mikä auttaa sitouttamaan asiakkaita jo suunnitteluvaiheessa.
  • 3D-havainnointityökalua voidaan hyödyntää tonttien, rakennusten ja asuntojen ennakkomarkkinoinnissa ja myynnissä.
  • Kiikari-sovellus sopii alue- ja asunto-esittelyn lisäksi myös esimerkiksi kaupunkisuunnittelun ja tapahtumien havainnointiin.

Lue lisää: Näin Kiikari-sovellus auttaa ratkaisemaan uudisrakennusten myynnin ja markkinoinnin ja pullonkaulan 

 

Asiakaslähtöinen Kiikari-sovellus toimii työkaluna koko hankkeen ajan

Arkkitehtipalvelun visualisoija ja VR-sisällöntuottaja Anssi Karppisen mukaan rakennushankkeiden havainnointimateriaalit ja esitystavat ovat tällä hetkellä murroksessa, ja suunnittelijoilta vaaditaan jatkuvasti näyttävämpiä ja ketterämpiä tapoja esitellä suunnitelmia kohdeyleisölle.

– Perinteisillä aineistoilla ei enää välttämättä pärjää, vaan kohteita täytyy pystyä tarkastelemaan reaaliajassa paikasta riippumatta. Kiikari-tuoteperheellä pyritään tarjoamaan suunnittelijoille ja rakennuttajille työkaluja kohteiden esittämiseen helpolla ja modernilla tavalla, Anssi kertoo.

Kiikari-sovelluksen 3D-visualisointimalli toimii pohjana ja kätevänä työkaluna koko hankkeen ajan. Visualisointimallia päivitetään hankkeen edistyessä, jolloin lopputuloksen hahmottaminen on helppoa hankkeen alusta loppuun asti muokkaustarpeidenkin jälkeen.

– Sovelluksen avulla voidaan mennä esimerkiksi rakennuksen sisälle ja esittää tiloja. Sovellukseen voidaan tuoda helposti maastonmuodot ja 3D-malleja voidaan tuottaa helposti erilaisiin ympäristöihin, sanoo Joni.

 

3D-visualisointi tuotetaan ohjelmistokehittäjän, graafikon ja sisustussuunnittelijan yhteistyöllä

3D-visualisoinnin tekeminen alueista ja asunnoista lähtee liikkeelle arkkitehtimallista. Siitä tuodaan IFC-malli, josta tehdään kevyempi 3D-malli käytettäväksi Kiikari™-sovelluksessa.

Graafikko vastaa kevyen 3D-mallin tekemisestä, ja se rakennetaan pelimoottoriympäristöön. Asuntojen visualisoinnissa on mukana myös sisustussuunnittelija, joka suunnittelee huoneistojen sisustuksen ja valitsee pintamateriaalit.

– Olemme kehittäneet Kiikari-sovellusta niin, että havainnointimallien tekeminen on suhteellisen kevyt prosessi. Kun pohja on saatu valmiiksi, niin sitä on helppo ja nopea päivittää, Joni opastaa.

 

Hankkeet sekä asiakkailta saatu palaute ohjaavat Kiikari-sovelluksen kehitystyötä

Laukaan kunnan kanssa tehdystä pilotoinnista saatiin kerättyä tärkeää palautetta, jonka pohjalta sovellusta on kehitetty eteenpäin.

– Sovellus on ollut uusi mutta sitäkin mieluisampi työkalu asiakkaillemme. Se toimii selaimessa eli nettisivuille vaan siirrytään ja sovellus lähtee pyörimään niin mobiilissa kuin pöytäkoneella. Pilotointivaiheen jälkeen olemme parantaneet sovelluksen mobiilitukea ja tehneet pieniä viilauksia käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, Joni summaa.

Tällä hetkellä Kiikari-sovellusta hyödynnetään parhaillaan hankkeessa, jossa sitä käytetään hybridimallin mukaisesti sekä alue- että asuntoesittelyyn.

– Koska Kiikaria kehitetään melko pienellä tiimillä, pystymme nopeasti reagoimaan erilaisiin muutostarpeisiin. Meillä ei ole kiveen hakattua pitkän tähtäimen suunnitelmaa, vaan Kiikaria voidaan kehittää ja räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, Anssi kertoo.

 

Herätä hankkeesi eloon jo suunnitteluvaiheessa! Hyödynnä visualisointia hankkeessa!