Näkökulma

Kohtuuhintaisten asuntojen suunnittelu on taitolaji

Kohtuuhintaisten asuntojen tuotantomallin tavoitteena on saada markkinoille kohtuuhintaista asumista, jossa asumisen toimivuus ja viihtyisyys ovat ensisijaisia tavoitteita. Nämä ovat hyviä tavoitteita kaikkeen asuntorakentamiseen, ja erityisen konkreettisesti ne näkyvät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran tukemissa hankkeissa. Arkkitehtipalvelussa on suunniteltu paljon kohtuuhintaisia asuntoja kasvukeskuksiin. Mittava kokemuksemme kohtuuhintaisten asuntojen suunnittelusta, Ara-rahoitusmalleista ja toimintaperiaatteista tuo suunnitteluun varmuutta ja sujuvuutta.

Ara on julkaissut vuodesta 2011 alkaen suunnitteluopasta, jossa on listattu tavoitteita kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle. Oppaan päivittämisprosessi on parhaillaan menossa, ja yksi kehittämissuunnista onkin asemakaavoituksen hankkeille aiheuttamien kulujen entistä tarkempi huomioiminen. ”Leijonanosa hankkeen kustannuksista lukitaan asemakaavassa ja ensimmäisiä viivoja piirrettäessä, joten alkuvaiheeseen kannattaa panostaa”, toteaa erityisasiantuntija, arkkitehti Sampo Vallius Arasta. Vuonna 2024 pitkän korkotukilainoja myönnetään vuokratalojen uudistuotantoon, peruskorjaukseen ja asumisoikeusasuntoihin.

Ara-kohteiden suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon alusta asti ohjeiden mukaiset tilat, jotta varmistetaan sekä käyttäjän ja kustannusten kannalta paras lopputulos. Esimerkkinä yhteistilojen luonteva sijoittuminen, porrashuoneen luonnonvalo ja asuntokohtaiset parvekkeet: näillä on suuri merkitys rakennuksen massan suunnitteluun ja asuntojen sijoitteluun”, kertoo arkkitehti Katriina Myllyniemi.

Aran ohjeet ovat vuosikymmeniä ohjanneet ajatuksia siitä, millaiset tilat ja ominaisuudet nähdään asumiselle tarpeellisena ja asumisen laadun takeena. Asuinrakennuksen tulee aina olla ensisijaisesti hyvää asumista edistävä ja sitä kautta arjen parantaja, oli asunnon hintataso mikä tahansa. Kohtuuhintaisuuden toteutuminen mahdollistuu, kun asia huomioidaan alusta saakka. Huomioinnin lisäksi meiltä löytyy näkemystä, osaamista ja kokemusta sekä aikaisemmin hyväksi havaituista, että uusista ja innovatiivisista ratkaisuista.

Arkkitehtipalvelu on ollut yksi tuotteliaimmista Ara-tuotantoa suunnitelleista toimistoista viime vuosina. Arvostan toimiston työssä kohtuuhintaisuuden reunaehdot tunnistavaa suunnittelua ja kehittämismyönteistä asennetta, joka näkyy erilaisina kokeiluina ja laadukkaina asuntoina. On ollut ilo huomata, että toimiston arkkitehtejä sytyttää aina uudelleen haaste suunnitella edullisemmilla keinoilla pitkäikäistä ja kestävää laatua.”, kertoo Vallius pitkäaikaisesta yhteistyöstä. 

 

Havainnekuva Vantaan Neilikkatieltä, johon on suunnitteilla kohtuuhintaista asumista.