Näkökulma

Laadukas arkkitehtuurisuunnittelu on kestävän rakentamisen edellytys

Laadukas arkkitehtuuri mahdollistaa rakennuksen pitkän käyttöajan, muuntumiskyvykkyyden ja rakastettavuuden. Mitä pidempi rakennuksen käyttöaika on, sitä ympäristöystävällisempi se on. Me Arkkitehtipalvelulla haluamme edistää kestävää rakentamista – lue, miten huomioimme laadukkaan ja kestävän suunnittelun.

 

Laadukas arkkitehtuurisuunnittelu tekee rakennuksesta pitkäikäisen

Laadukas arkkitehtuuri kestää aikaa rakennusteknisesti, ja huolella suunnitellun rakennuksen toiminnallisuuksia on mahdollista muokata ajan saatossa. Lisäksi laadukas arkkitehtuuri on visuaalisesti korkeatasoista ja kaunista, koska silloin siitä pidetään parempaa huolta ja rakennuksen elinkaaresta saadaan mahdollisimman pitkä.

– Laadukkaassa arkkitehtuurisuunnittelussa tehdään ratkaisuja pitkällä tähtäimellä. Kun ihmisille on syntynyt tunneside rakennukseen, siitä halutaan pitää huolta – tätä voisi kutsua rakastettavaksi arkkitehtuuriksi, opastaa Arkkitehtipalvelun pääsuunnittelija ja arkkitehti Sara Nieminen.

Rakennuksen rakastettavuuteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi taidokkaalla tila- ja julkisivusuunnittelulla sekä laadukkailla ja kestävillä materiaalivalinnoilla.

 

Kestävä rakentaminen vaikuttaa ympäristön lisäksi rakennuksen elinkaaren kustannuksiin positiivisesti

Kestävä rakentaminen tarkoittaa kaikkea sitä, mikä säilyttää, tukee ja palauttaa luonnonympäristöä. Kestävän rakentamisen mukaisesti neitseellisten luonnonvarojen ja uusiutumattoman energian käyttö pyritään minimoimaan.

Rakennus, jonka elinkaari jää lyhyeksi, on ympäristöä eniten kuluttava, mutta myös elinkaarikustannuksiltaan suhteellisesti kalliimpi. Sen takia olemassa olevan rakennuksen huoltaminen ja korjaaminen on ympäristöystävällisempää ja myös taloudellisempaa kuin vanhan purkaminen ja uudelleenrakentaminen.

– Rakennusten purkuherkkyys on yksi tämän hetken merkittävistä yhteiskunnallisista ongelmista. Sen sijaan, että vanhoja rakennuksia korjattaisiin, ne päädytään useimmiten purkamaan ja rakentamaan tilalle jotain uutta, Nieminen kertoo.

Jos rakennus puolestaan suunnitellaan lähtökohtaisesti kestävän kehityksen mukaisesti, sillä voidaan vaikuttaa rakennuksen kokonaiskustannuksiin positiivisesti.

– Kun suunnittelu on alusta asti keskustelevaa ja tiedostavaa, ja ratkaisuja halutaan löytää yhdessä asiakkaan kanssa, voi kestävä arkkitehtuuri olla jopa eurotehokasta. Järkevillä suunnitteluratkaisuilla, kuten tarkoituksenmukaisilla tilaratkaisuilla ja rakennuksen helpolla huollettavuudella, saadaan aikaan säästöjä.

 

Kestävän rakentamisen edistäminen vaatii tietoisuuden lisäämistä – näin Arkkitehtipalvelulla toimitaan

Nieminen vetää Arkkitehtipalvelun kestävän kehityksen työryhmää, joka vastaa kestävän suunnittelun asiakasyhteistyöstä ja henkilöstön kouluttamisesta kestävään suunnitteluun liittyen. Säännöllisesti järjestettävillä sisäisillä koulutuksilla eli eko-opeilla varmistetaan, että kaikilla Arkkitehtipalvelun suunnittelijoilla on yhtä vahva perusosaaminen kestävän arkkitehtuurin kokonaisuudesta taustasta ja kokemuksesta riippumatta.

– Koska rakennusala vaikuttaa niin merkittävästi päästöihin, on meille tärkeää tehdä laadukasta ja tiedostavaa suunnittelua ja edistää kestävää arkkitehtuuria sisäisesti ja sidosryhmien kanssa. Meillä koulutetaan henkilöstöä ja etsitään kohdekohtaisesti yhdessä tietoa, jotta jokainen arkkitehtipalvelulainen voi osaltaan suunnitella kestävästi, Nieminen toteaa.

 

Autamme tekemään kestävämpiä valintoja – parhaiten se onnistuu jo suunnittelun alkuvaiheessa. Luodaan kestävämpi ympäristö yhdessä – lue lisää toimintatavastamme!