Näkökulma

Lähtökohtana kestävä arkkitehtisuunnittelu – sisäisillä koulutuksilla taataan koko henkilöstön vahva osaaminen

Kestävä kehitys on yksi arvoista, joka ohjaa Arkkitehtipalvelun päivittäistä toimintaa ja arkkitehtisuunnittelua. Kestävän kehityksen työryhmä järjestää henkilöstölle säännöllisesti kestävän kehityksen sisäisiä koulutuksia, joista jokainen suunnittelija voi ammentaa oppeja ja inspiraatiota kestävään arkkitehtisuunnitteluun. 

 

Arkkitehtipalvelun kestävän kehityksen työryhmä alkoi järjestää henkilöstölle sisäisiä koulutuksia kestävän kehityksen teemoista vuoden 2022 alussa. Kerran kuussa järjestettävillä sisäisillä koulutuksilla varmistetaan, että Arkkitehtipalvelun suunnittelu on lähtökohtaisesti kestävää suunnittelijasta ja tämän taustasta riippumatta.

 

Kestävän suunnittelun sisäisistä koulutuksista tietoa ja työkaluja

Arkkitehtipalvelun pääsuunnittelija ja arkkitehti Sara Nieminen vetää kestävän kehityksen työryhmää, joka vastaa kestävän suunnittelun koulutuksista eli eko-opeista. Eko-opit ovat tiiviitä 20-30 minuutin mittaisia koulutuspaketteja, joita järjestetään eri teemoista.  

Eko-oppien tavoitteena on ollut auttaa suunnittelijoita hahmottamaan kestävän rakentamisen kokonaisuutta nimenomaan arkkitehtisuunnittelun näkökulmasta ja antaa heille konkreettisia työkaluja kestävään suunnitteluun. Koulutusten teemoina on vuoden aikana ollut mm. vihersuunnittelu ja monimuotoisuus, vähähiiliset suunnitteluratkaisut sekä kestävä tilasuunnittelu ja korjausrakentaminen.

Niemisen lisäksi työryhmässä on mukana projektiarkkitehti Silja Mikkonen, joka on valmistellut eko-oppeja, sekä projektisuunnittelija ja tietomallikoordinaattori Jari Klinga, jonka erikoisosaamista on elinkaariarviot eli vähähiilisyyslaskennat. Eko-oppien järjestämisessä on ollut apuna myös projektiarkkitehti Reetta Lehtiranta.

 

Kestävä suunnittelu ohjaa koko suunnitteluprosessia

Eko-opit aloitettiin käymällä läpi perusteellisesti, mitä kestävä arkkitehtuuri käytännössä tarkoittaa suunnitteluprosessin eri vaiheissa – aina maankäytön suunnittelusta rakennussuunnitteluun. 

– Arkkitehdilla täytyy olla riittävästi taustatietoa ja osaamista, jotta hän pystyy valitsemaan mahdollisimman kestävän ratkaisun. Aina ei ole yhtä absoluuttista ratkaisua, vaan ratkaisuja täytyy osata punnita monelta kantilta, Nieminen opastaa. 

Eko-oppien teemoihin on kuulunut esimerkiksi kiertotalous sekä vähähiilisyys, joita on käyty läpi vuonna 2025 uudistuvan rakennuslain näkökulmasta. Uuden lain myötä materiaalien hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään aiempien energiatehokkuustavoitteiden lisäksi.

– Eko-opeissa lähestymme kestävän kehityksen teemoja nimenomaan arkkitehtuurin näkökulmasta. Eko-oppien avulla haluamme lisätä tietoisuutta ja tarjota erilaisiin projekteihin ideoita. Eko-opin materiaaleja voidaan hyödyntää myös perehdytyksessä – meillä halutaan, että jokaisella on työkalut suunnitella lähtökohtaisesti kestävästi, Nieminen toteaa.

Erinomainen esimerkki kestävästi suunnitellusta kohteesta on Spinnovan tehdashanke Jyväskylän Eteläportissa, jossa kestävän kehityksen periaatteet näkyvät monella tasolla.

– Tavoitteena oli tuottaa selkeää, helposti rakennettavaa sekä muunneltavaa tuotanto- ja toimistotilaa Spinnovan tekstiilikuitutehtaan tarpeisiin. Kohteessa on hyödynnetty suunnitteluratkaisuja, jotka parantavat tilan muunneltavuutta sekä vähentävät teknisten järjestelmien ja rakennuksen huoltotarvetta. Sekä tuotanto- että toimistotilat taipuvat ketterästi tulevaisuuden tarpeisiin, kun teollisuuden prosessit kehittyvät ja muuttuvat, kertoo hankkeen pääarkkitehti Jan Niukkanen.

 

Konkreettisia esimerkkejä ja inspiraatiota omaan suunnitteluun

Eko-opeissa on tutustuttu kestävään arkkitehtisuunnitteluun sekä yleisellä tasolla että katsomalla esimerkkikohteiden suunnitelmia. Niemisen mukaan erilaiset suunnitteluratkaisut avautuvat parhaiten käytännön esimerkkien kautta:

– Arkkitehteina rakastamme visuaalisesti kauniita kohteita ja eko-opeissa kerromme, miten kestävä kehitys on otettu niiden suunnittelussa konkreettisesti huomioon. Opimme toisiltamme ja jaamme eteenpäin oppeja niin Suomesta kuin maailmalta. Esimerkiksi yksi kiertotalous-teeman esimerkkikohde oli erään tanskalaisen toimiston pilottihanke, jossa oli hyödynnetty kierrätettyjä materiaaleja. 

Arkkitehtipalvelulla suunnittelijoille annetaan vapaus toteuttaa omaa näkemystään. Eko-oppien yksi tavoite on tarjota tiedon lisäksi myös inspiraatiota omaan suunnitteluun. 

– Haluamme inspiroida suunnittelijoitamme ja kertoa, millaisia keinoja voidaan käyttää ja mihin suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota. Pitkäikäisten rakennusten suunnittelu kestävän arkkitehtuurin mukaisesti on suuri luovuuden lähde, Nieminen kertoo.  

Eko-opit ovat keränneet positiivista palautetta myös suunnittelijoilta, ja moni on saanut konkreettista apua ja ideoita omiin projekteihin. 

– Eko-opit ovat tarjonneet paljon mielenkiintoista tietoa tiiviissä paketissa. Tarvitsin erääseen projektiin tietoa aurinkosähköstä, ja eko-oppien kautta sain hyödyllisen tietopaketin suunnittelun tueksi. On ollut hienoa huomata, että Arkkitehtipalvelulla kestävään suunnitteluun kiinnitetään aidosti huomiota, summaa pääsuunnittelija Laura Parkkinen.

Kokonaisvaltainen ja laadukas arkkitehtisuunnittelu kestävän kehityksen ytimessä

Arkkitehtipalvelun kestävän kehityksen työryhmä laitettiin vireille vuonna 2020. Ensimmäinen vuosi meni strategian kehittämiseen, kokonaisuuden hallitsemiseen ja konkreettisten toimien määrittämiseen.

– Kestävän kehityksen työryhmämme keskittyy kokonaisvaltaisen ja laadukkaan arkkitehtuurisuunnittelun edistämiseen. Palvelut pohjautuvat henkilöstön vahvaan osaamiseen, ja kehitämme palveluitamme tiiviisti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Haluamme kehittää henkilöstömme kestävän arkkitehtuurin osaamista, joka sitten pääsee kukoistamaan konkreettisena tekemisenä ja erillispalveluina, Nieminen sanoo.

 

Kestävä suunnittelu tarkoittaa kokonaisvaltaista suunnittelua – tutustu toimintatapaamme!