Näkökulma

Onko tässä asumisen tulevaisuus? Sporttikortteli tarjoaa aktiivista elämäntapaa kaikille

Tämä ei ole huippu-urheilijoiden Olympiakylä, tämä on kaikkien Sporttikortteli. Sporttikorttelissa liikkuminen on läsnä ja aktiivinen elämäntapa ja hyvä olo löytyy nurkan takaa. Suunnitelma sai kiitosta ideamyönteisyydestään, positiivisista avauksistaan ja hyvin esitetyistä osa-alueistaan.

Vantaan kaupunki kilpailutti Myyrmäen urheilupuiston vastakkaiselle kortteliosuudelle kaupunkikuvaltaan laadukkaan asuinalueen ja -ympäristön suunnitelman. Ympäristön, joka kannustaisi kaikkia sen asukkaita aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan.

Arkkitehtipalvelu suunnitteli aktiivisen elämänkaaren ja liikunnan ilon korttelikokonaisuuden, “Sporttelin”. Suunnitelma syntyi Arkkitehtipalvelun asiantuntijoiden tiiviissä, moniäänisessä yhteistyössä. Lopputuloksena Arkkitehtipalvelu kehitti asuinkorttelin, joka esittää avauksia uudenlaiseen asumiseen ja haastaa asuinympäristöä ratkomaan jopa kansanterveydellisiä haasteita.

Suunnitelma sai kunniamaininnan, sillä se ratkaisi suunnittelutehtävää monin tavoin ollen samalla hyvin valmisteltu ja innovatiivinen.

Sporttikortteli tarjoaa puitteet aktiiviselle elämäntavalle

Sporttikortteli asettuu vilkkaalle ja keskeiselle paikalle Myyrmäen keskuksen, Urheilupuiston ja muiden lähiliikunta-alueiden viereen. Poikkeuksellisen hyvistä liikkumismahdollisuuksista huolimatta Arkkitehtipalvelun tiimi halusi vastata myös siihen, mitä usein säännöllisestä liikunnan harrastamisesta puuttuu: puitteet aktiiviselle elämäntavalle. Ajatus oman talon “vapaista vuoroista” ja liikunnan sisätiloista sai kiitosta myös arviointitiimiltä.

– Moninaisilla palveluilla, päiväkodilla, viheralueilla ja kattavilla liikenneyhteyksillä varustettu alue rakentaa suunnitelmassa uudenlaista, kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa asumista. Kehittämillämme ratkaisuilla voisi olla hyvin kauaskantoisia vaikutuksia ihmisten elämään, kertoo Arkkitehtipalvelun Tuula Tuomi.

Lopputuloksessa korttelin teema konkretisoituu monin tavoin kuten viihtyisinä ja erilaisina ulkoilualuekokonaisuuksina, korttelirakenteeseen asetettuina liikuntatiloina ja sujuvina ja monipuolisina kulkuyhteyksinä. Polveileva ja kodikas kaupunkirakenne on kuin liikunnan riemua kaikille. Liikettä ja energiaa kuvaavat julkisivujen materiaalivaihdokset.

Korttelin keskelle sijoittuvan pysäköintitalon katosta muodostuu koko korttelin yhteinen liikkumisen paikka, korttelistadion. Siitä aukeaa katkeamaton pihojen, puutarhojen ja virkistystilojen sarja. Ulkotilojen vuorottelevat koot ja yksityisyyden asteet houkuttelevat kokemaan sen tarjoamia mahdollisuuksia. Auto-, jalankulku- ja pyöräilyliikenne on rauhoitettu omille urilleen.

Kilpailussa Sportteli sai palautetta monipuolisista ja kekseliäistä ideoistaan, joissa palautteen mukaan on potentiaalia liikunnalliseen elämäntapaan kannustavien ratkaisujen jatkokehittämiseen. Myös korttelistadion sai tunnustusta.

Liikunta kuuluu kaikille – liikuntamahdollisuudet ja monimuotoinen naapurusto

Kilpailuohjelma tarjosi suunnitelmalle vahvan pohjan. Arkkitehtipalvelu tarkasteli työn puitteita ja etsi siitä vaihtoehtoisia tulkintoja.

– Lähtötiedoista löytyi erilaisia rajaavia ehtoja, jotka lähtivät määrittämään työmme suuntaa. Mielestämme sana “sportti” mielletään usein aktiiviliikkujien termiksi, mutta me halusimme tarjota liikkumisen iloa ja aktiivista arkea ihan kaikille asukkaille – arkiliikkujille, harrastelijoille ja ammattilaisille, Tuomi sanoo.

Monimuotoisuutta lähdettiin tavoittelemaan vuokra- ja omistusasumisen vuorottelulla. Opiskelija-asuminen kytkeytyy korttelin vauhdikkaimpin urheilumahdollisuuksiin, vuokra-asuminen päiväkodin ja asukasaukion rinnalle ja omistusasuminen sijoitettiin korttelin molempiin kulmiin.

Palkittu kilpailutyö toteutettiin oivallisessa yhteistyössä Fira Oy ja Niam Oy kanssa ja suunnitteluratkaisun teknisiä osuuksia hiottiin yhdessä Ains & FCG asiantuntijoiden kanssa. Tutustu Sportteli-suunnitelmaan täällä ja innovoidaan lisää uutta!