P-Pergamentti Jyväskylän Kangas

Kohdetyyppi:

Hankekehitys ja kaavoitus

Valmistumisvuosi:

2018

Alue:

jyväskylä

Kankaan entisen paperitehtaan alue on ainutlaatuinen osa Jyväskylää, alueesta rakennetaan nyt uudenlaista yhteisöllistä ja elämyksellistä kaupunginosaa. Jyväskylän kaupunki osti alueen, kun Kankaan paperitehdas sulki ovensa 2010.

Arkkitehtuuriltaan ainutlaatuisen alueen uuden rakennuskannan haluttiin integroituvan luontevasti osaksi vanhoja tehdasrakennuksia. Alueen suunnittelu aloitettiin osallistamalla suunnitteluun vahvasti kaupunkilaiset ja alueen asukkaat. Suunnitteluryhmä loi kärkiteemat osallistamisen, kaupungin strategioiden ja megatrendien pohjalta. Jalkaisin liikkumisen teema määritteli vahvasti alueen pysäköinnin suunnittelua, jossa päädyttiin rohkaisemaan keskustan läheisyydessä olevan alueen ihmisiä liikkumaan kävellen tai pyöräillen ja keskittämään kaikki pysäköinti yhteisiin parkkitaloihin.

Ensimmäisen Kankaalle valmistuneen pysäköintitalon arkkitehtisuunnittelu aloitettiin pääsuunnittelija Jaska Lauttalan johdolla kesällä 2015 tiiviissä yhteistyössä koko muun suunnitteluryhmän kanssa.  Hankesuunnittelun pohjalta muodostettiin rakennuksen muoto ja laajuus.

Kankaan taidekoordinaattori Kirsi Pitkänen koosti arkkitehtisuunnittelun tueksi osviittaa maailmalla toteutuneista saman mittakaavan taidekohteista, jonka pohjalta terävöityi se, mikä taidemuoto sopii parhaiten juuri Kankaan miljööseen. Taidetyöryhmä teki esityksen taiteilijoista, joita suunnittelijat ja arkkitehti kommentoivat. Julkisivutaiteesta valittiin vastaamaan taiteilijat Jaakko Niemelä ja Helena Hietala. Sisätilataiteen toteuttajana taas toimi arkkitehti-taiteilija Kaisa Berry ja Berry Creative Oy.

Valitut taiteilijat kokoontuivat yhdessä arkkitehdin kanssa suunnittelemaan sopivaa linjaa, rakennetta ja materiaalia julkisivujen toteuttamiseen. Julkisivumateriaaliksi valikoitui performointitekniikalla käsiteltävä merialuumiini. Merialumiini on kestävä ja joustava materiaali, jonka ajan myötä kauniisti patinoituva pinta sopii hyvin rosoiseen tehdasympäristöön.

Kartastoja -teos levittyy kahdelle rakennuksen julkisivulle ja sen osuus koko rakennuksen pinta-alasta on 2000m2. Rakennuksen julkisivua rytmittää myös pelkistetty perusreikärasteri taideteoksen ja pitsimäisen pinnan lisäksi.

Pysäköintitalon selkeyttä haluttiin tukea sisätilojen taiteella. – Värikkäät pinnat piristävät harmaata kokonaisuutta ja samalla tekevät navigoinnin talossa helpoksi. Berryn mukaan tavoitteena oli saada aikaan kiehtovia värisiirtymiä kerroksesta toiseen.