Projektisuunnittelija, rakennusinsinööri

Sakari Heinonen