Pääsuunnittelija, miljöösuunnittelija AMK, arkkitehti

Terhi Kupila