Osakas, hallituksen puheenjohtaja, arkkitehti SAFA, FISE AA - pääsuunn.pätevyys

Tero Wéman