Perustajaosakas, hallituksen puheenjohtaja, arkkitehti SAFA

Tero Wéman