kestävä kehitys

kestävän kehityksen erillispalvelut

Rakennushankkeiden valinnat tehdään suurilta osin jo suunnittelun alkuvaiheessa. Arkkitehtisuunnittelijoina olemme asiakkaidemme tukena tekemässä kestävämpiä valintoja jo alkumetreiltä.

kysy minulta lisää

Pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA

Sara Nieminen

Ota yhteyttä

Kestävä arkkitehtuuri on monilta osin osa ihan jokapäiväistä arkkitehtisuunnitteluamme. Tätä niin sanottua kestävän suunnittelun perustasoa kehitämme koko ajan kouluttamalla tekijöitämme kestävän arkkitehtuurin osalta.  

Kehitämme jatkuvasti myös syvällisempiä ja mitallistetumpia tapoja seurata ja vertailla kokonaisvaltaista kestävyyttä arkkitehtuurissa. Tällä hetkellä tarjoamme kestävän arkkitehtisuunnittelun erillispalveluina elinkaariarviolaskentaa ja suunnitteluohjeiden elinkaaripäivityksiä. 

elinkaariarviot eli ns. vähähiilisyyslaskenta

Tietomallipohjaisella vähähiilisyyslaskennalla voimme laskea ja vertailla eri suunnitteluratkaisuiden hiilidioksidipäästöjä ja löytää asiakkaillemme ympäristöystävällisempiä, mahdollisimman vähän hiilidioksidikuormaa aiheuttavia suunnittelukokonaisuuksia. Käytämme laskennassa One Click LCA -ohjelmistoa. 

Räätälöimme laskentalaajuuden ja laskennan ajankohdan projektikohtaisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Voimme esimerkiksi vertailla ja parantaa materiaaliratkaisuja jo valituista materiaalilähtökohdista tai voimme ottaa laskennan laajemmin ohjaavaksi tutkimalla esimerkiksi massoittelun ja eri runkomateriaalien vaikutusta jo suunnittelun alkumetreistä lähtien. 

suunnitteluohjeen päivitys

Kokonaisvaltaisen kestävyystarkastelun läpikäynyt, kuvallinen ja järjestelmällisesti taulukoitu suunnitteluohje on oiva tapa tuoda kestävän rakentamisen arvot jokaiseen suunniteltavaan kohteeseen. 

Voimme toteuttaa suunnitteluohjeen ihan alusta tai tehdä kestävyystarkastelua ja päivitystä olemassa olevaan suunnitteluohjeeseen. Olemme muun muassa päivittäneet olemassa olevaa suunnitteluohjetta tutkimalla kestävyyttä pitkäikäisyyden, kestävän elämäntavan ja materiaalien hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta. Räätälöimme kestävyystarkastelun, suunnitteluohjeen sisällön ja ulkoasun aina asiakkaan tarpeeseen sopivaksi.